Green tea Base


Green tea Base
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Fruit milk Base


Fruit milk Base
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Yogurt soft


Yogurt soft
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Base free


Base free
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Quickweight


Quickweight
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Chocolate soft


Vuakem Chocolate soft
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Strawberry


Vuakem Strawberry
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Banana


Vuakem Banana
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Mixybar Mango


Mixybar Mango
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Restaurant

Vuakem Mint


Vuakem Mint
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Fruit Lounge Coconut


Fruit Lounge Coconut
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Coffee shop

Ốc quế cây đặc biệt


Ốc quế cây đặc biệt
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Công suất máy Taylor


Công suất máy Taylor
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C119


Taylor C119
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor 161


Taylor 161
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C116


Taylor C116
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C117


Taylor C117
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C723


Taylor C723
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Drink Machine Advance


Drink Machine Advance
Thương hiệu : Vitamix, USA , Dành cho : Ice blend

Khí NO2 ISI


Khí NO2 ISI
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Ice blend

Hand mixer - TB001


Hand mixer - TB001
Thương hiệu : Dynamic, France , Dành cho : Restaurant

ISI 0.5 Lit


ISI 0.5 Lit
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Kitchen

Cuisipro scoop


Cuisipro scoop
Thương hiệu : Zeroll, update , Dành cho : Restaurant

gas NO2 whip - it


gas NO2 whip - it
Thương hiệu : Whip-it, USA , Dành cho : Coffee shop

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng