Yogurt Sprint base


Yogurt Sprint base
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base


Milk Base
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 100 mix super


Milk Base 100 mix super
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Chocolate black Base


Chocolate black Base
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Quickweight


Quickweight
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Yogurt Pineapple Base


Yogurt Pineapple Base
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Topping Mango


Topping Mango
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice blend

Topping Rumh


Topping Rumh
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Peanut


Peanut
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Strawberry


Vuakem Strawberry
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Mango


Vuakem Mango
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Hazelnut cream


Hazelnut cream
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Peach topping


Vuakem Peach topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem mango topping


Vuakem mango topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Làm cà phê đá xay


Làm cà phê đá xay
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Vuakem elder berry topping


Vuakem elder berry topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem coffee topping


Vuakem coffee topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Coconut topping


Vuakem Coconut topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng

Facebook:
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Yogurt light Base |  Vuakem Orange |  Vuakem elder berry topping |  Vuakem Frozen Yogurt |  Vuakem Peach topping |  STRAWBERRY C |  Hazelnut Base |  Cherry - Anh đào |  PEAR N  |  Pui' Cremoso - tạo béo  |  Apricot  |  Milk Base 100 |  Yoggi Base |  Cremafrutta |  Topping orange |  Làm cà phê đá xay |  Caramel |  Fruit milk Base |  RASPBERRY C |  Yellow Cream |  PEACH N  |  Topping Rumh |  Vuakem Green Apple topping |  Yogofull Piu |  Topping Melon |  Base cookie |  Vuakem Peach topping |  Neutro 10 for classic flavors |  Yoggi Milk |  Blackberry  |  Vuakem Hazelnut topping | 
              
Design by Thuychau