Vuakem Chocolate soft


Vuakem Chocolate soft
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Base cookie


Base cookie
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Frozen Yoggi Base


Frozen Yoggi Base
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Base fruity


Base fruity
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 100 for fruit


Milk Base 100 for fruit
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Yogurt banana Base


Yogurt banana Base
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Mint C - Bạc hà


Mint C - Bạc hà
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice blend

Topping Peach


Topping Peach
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Neutro 10 for fruit flavors


Neutro 10 for fruit flavors
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

RASPBERRY C


RASPBERRY C
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Biscotto Flavour


Biscotto Flavour
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Fibraplus - kéo dài tuổi thọ


Fibraplus - kéo dài tuổi thọ
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Tropical blue topping


Vuakem Tropical blue topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem kiwi topping


Vuakem kiwi topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Raspberry topping


Vuakem Raspberry topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem choco biano


Vuakem choco biano
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Hazelnut topping


Vuakem Hazelnut topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Amaretto topping


Vuakem Amaretto topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng

Facebook:
Danh mục và nhãn hàng được yêu thích
Vuakem Whisky topping |  Milk Base 50 for fruit |  Milk Base 30 |  Prontociocc (Chocolate)  |  Milk Base 250 |  Yogurt Strawberry Base |  Yogurt Pineapple Base |  Topping Peach |  Vuakem Tropical blue topping |  Green Apple |  đường Dextrose |  Vuakem Bilberry |  Vuakem Raspberry |  Yogurt banana Base |  Vuakem Yog |  Vuakem Nevemax |  Vuakem kiwi topping |  Milk Base 50 F |  Topping chocolate |  Quickweight |  Topping Caramel |  Vuakem Banana |  Topping Cinnamon |  Milk Base |  Topping Curacao |  Topping Amaretto |  Papaya |  Topping Banana |  Vuakem Passionfruit topping |  Pui' Cremoso - tạo béo  |  Milk Base 100 | 
              
Design by Thuychau