Vuakem Frozen Yogurt


Vuakem Frozen Yogurt
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 250


Milk Base 250
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Yellow Cream


Yellow Cream
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 100 CF


Milk Base 100 CF
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Yogurt soft


Vuakem Yogurt soft
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Yogurt light


Vuakem Yogurt light
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Blackberry


Blackberry
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Mixybar Rose


Mixybar Rose
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Restaurant

Vuakem Mixy kiwi


Vuakem Mixy kiwi
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Vuakem Mixy Green Apple


Vuakem Mixy Green Apple
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Vuakem Cotton candy topping


Vuakem Cotton candy topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Vuakem Liquorice topping


Vuakem Liquorice topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Công suất máy Taylor


Công suất máy Taylor
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C716


Taylor C716
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C709


Taylor C709
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Kitchen

Taylor C708


Taylor C708
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor 161


Taylor 161
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C717


Taylor C717
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Restaurant

Vitamix - The Quiet One


Vitamix - The Quiet One
Thương hiệu : Vitamix, USA , Dành cho : Restaurant

Bình xịt kem tươi 1 L


Bình xịt kem tươi 1 L
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Restaurant

Ice cream scoop white


Ice cream scoop white
Thương hiệu : Zeroll, USA , Dành cho : Ice cream shop

Scoop kem Zeroll


Scoop kem Zeroll
Thương hiệu : Zeroll, Italy , Dành cho : Restaurant

Làm kem gia đình


Làm kem gia đình
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vitamix advance blade


Vitamix advance blade
Thương hiệu : Vitamix, USA , Dành cho : Ice blend

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng